Κάτοικοι ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών

Το δικηγορικό μας γραφείο αντιμετωπίζει με ευαισθησία την ανάγκη, που έχουν οι κάτοικοι απομακρυσμένων από τα μεγάλα αστικά κέντρα περιοχών, για εξειδικευμένη και έμπειρη νομική συμβουλή. Για τον λόγο αυτό είναι δυνατή η παροχή νομικών συμβουλών εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως το γνωστό πρόγραμμα «skype».

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την μελέτη του ιστορικού της υποθέσεως μπορούν να ληφθούν μέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν υπέρ των εντολέων μας όλες οι εγγυήσεις, που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος για την παροχή νομικών συμβουλών.

Έχοντας πολυετή πείρα στον χειρισμό εξειδικευμένων αστικών και ποινικών υποθέσεων είμαστε σε θέση να χειριστούμε την υπόθεσή σας με υπευθυνότητα αναλαμβάνοντας την εξ αρχής ή στο πλαίσιο της άσκησης του καταλλήλου ενδίκου μέσου. Πάγια αρχή μας είναι ο σεβασμός στις ιδιαιτερότητες της κάθε υποθέσεως και η εντατική συνεργασία με τους εντολείς μας για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.

Untitled-1

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com