Σχετικά με εμάς

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για από πάνω από τρεις δεκαετίες.

Σε ιδιώτες παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας, που όλως ενδεικτικά καλύπτει τους παρακάτω τομείς:

Ποινικό Δίκαιο: Διαθέτουμε μεγάλη πείρα στον χειρισμό ποινικών υποθέσεων από τις πιο απλές μέχρι τις πλέον περίπλοκες, όπως εκείνες, που απαιτούν γνώση και κατανόηση της λογιστικής επιστήμης ή σχετίζονται με το εταιρικό δίκαιο.

Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο: Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση προκειμένου να προβαίνει στην ταχεία και αποτελεσματική επίλυση οικογενειακών διαφορών, ενώ έχει χειριστεί με απόλυτη επιτυχία πολυάριθμες υποθέσεις κληρονομικού δικαίου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιμέλεια ασχολούμαστε με τις παραπάνω υποθέσεις, και στις περιπτώσεις που εμφανίζουν διεθνή στοιχεία, όπως στις διεθνείς απαγωγές (Σύμβαση της Χάγης του 1980).

Δίκαιο Ακινήτων: Σε δεκάδες περιπτώσεις έχουμε εκπροσωπήσει αγοραστές και πωλητές σε αγοροπωλησίες ακινήτων, που συχνά εμφανίζουν περιπλοκές και απαιτούν ευαίσθητο χειρισμό. Επίσης έχουμε εμπειρία σε δίκες σχετικά με την κυριότητα, νομή και μίσθωση ακινήτων.

Σε επιχειρήσεις παρέχουμε υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ άλλων με σύσταση εμπορικών εταιρειών, τη σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών, τις εμπορικές μισθώσεις, τις συμβάσεις franchise, την καταχώρηση και προστασία σημάτων και τις εργατικές διαφορές. Πέραν των παραπάνω παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και, προετοιμασίας για την ασφαλή απόκτηση, χρήση και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε κάθε υπόθεση σας είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας και με έμπειρους συνεργάτες μας (συμβολαιογράφους, μηχανικούς, λογιστές) για να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη δυνατή πορεία της υποθέσεώς σας. Η φιλοσοφία μας επιτάσσει να λειτουργούμε πάντοτε με εντιμότητα και καθαρά λόγια.

Στο παρόν ιστολόγιο πέραν της παρουσίασης του γραφείου μας επιχειρείται η συγκέντρωση πρωτότυπων μελετών, άρθρων και ο σχολιασμός της εθνικής και ευρωπαϊκής νομολογίας.

Εκκινώντας από νομικά ζητήματα, που έχουν ανακύψει σε πλήθος υποθέσεων, που έχει χειριστεί το γραφείο μας, φιλοδοξούμε με τα κείμενά να μας να αποτελέσουμε χρήσιμη πηγή πληροφόρησης αλλά και νομικού προβληματισμού.

Untitled-1

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com