Στον παρόν ιστολόγιο του δικηγόρου Αθηνών, Μιχαήλ Πικραμένου, επιχειρείται η συγκέντρωση πρωτότυπων μελετών, άρθρων και ο σχολιασμός της εθνικής και ευρωπαϊκής νομολογίας.

Εκκινώντας από νομικά ζητήματα, που έχουν ανακύψει σε πλήθος υποθέσεων, που έχει χειριστεί το γραφείο μας, φιλοδοξούμε με τα κείμενά να μας να αποτελέσουμε χρήσιμη πηγή πληροφόρησης αλλά και νομικού προβληματισμού.