Ζητήματα οικογενειακού δικαίου

Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ειδίκευση προκειμένου να προβαίνει στην ταχεία και αποτελεσματική επίλυση οικογενειακών διαφορών.

Με σεβασμό προς του εντολείς μας ξεκινάμε πάντα επιδεικνύοντας συμβιβαστικό πνεύμα και επιδιώκοντας την βέλτιστη λύση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Διαθέτουμε, όμως, και την ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και αξιοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα, κάθε είδους φαινόμενα αδιαλλαξίας, εκβιασμών και κακοποίησης.

Έχοντας, μάλιστα, ασχοληθεί με αρκετές και συχνά περίπλοκες υποθέσεις διαζυγίων, επιμέλειας, διατροφών και ενδοοικογενειακής βίας έχουμε αναπτύξει μεγάλη ευαισθησία σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα. Παράλληλα, διαθέτουμε εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τον χειρισμό αγωγών συμμετοχής στα αποκτήματα, αλλά και πάσης φύσεως περιουσιακών διαφορών στο πλαίσιο οικογενειακών σχέσεων.

Untitled-1

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com

Ενδεικτικά παραθέτουμε ορισμένα άρθρα μας, όπου γίνεται μια σύντομη συγκέντρωση νομικών πληροφοριών για διάφορα ζητήματα οικογενειακού δικαίου: