Δίκαιο ακινήτων

Το δικηγορικό μας γραφείο ασχολείται εκτενώς με το δίκαιο ακινήτων. Σε πλείστες περιπτώσεις περιπτώσεις έχουμε εκπροσωπήσει αγοραστές και πωλητές σε αγοροπωλησίες ακινήτων και έχουμε χειριστεί δίκες σχετικά με την κυριότητα, νομή και μίσθωση ακινήτων. Ενδεικτικά, ασχολούμαστε με υποθέσεις, που αφορούν σε:

  • Μεταβιβάσεις ακινήτων και εξασφάλιση των μερών.
  • Μισθώσεις ακινήτων και διαφορές ενοικιαστών και ιδιοκτητών.
  • Διεκδίκηση και προστασία της νομής από θορύβους ή άλλες εκπομπές.
  • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών.
  • Αξιώσεις από την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών ή από συμβάσεις διαχείρισης ακινήτων.
  • Διαφορές με εργολάβους και κατασκευαστές ακινήτων.

Σε κάθε υπόθεση σχετική με το δίκαιο ακινήτων το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία προκειμένου να σας προτείνει τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων σας.

logo

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com