Κατοικίδια και άγρια ζώα

Στην ενότητα αυτή γίνεται χρήση μιας γλώσσας εύκολα κατανοητής και από τον μη νομικό. Κατά την κρίση μας πρόκειται για ζητήματα καθημερινά, τα οποία, συχνά, δημιουργούν τριβές στις ανθρώπινες σχέσεις. Τα προβλήματα αυτά ποικίλουν αναλόγως με το ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των ζώων αυτών, το είδος τους, τον τόπο αλλά και τον χρόνο. Συνακολούθως προκαλούνται και σύνθετα νομικά προβλήματα, για τα οποία δεν υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία, αλλά ούτε και αρθογραφία, καθώς ειδικά οι διαδικτυακές αναρτήσεις εστιάζουν μονομερώς είτε στην αναντίρρητη ανάγκη προστασίας των ζώων είτε στα δημιουργούμενα πρακτικά προβλήματα.

Ακολουθούν οι παρακάτω αναπτύξεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατοικιδίων ζώων:

home_img

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com