Κληρονομικό δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει χειριστεί με απόλυτη επιτυχία πολυάριθμες υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, οι οποίες, παρότι είναι συχνές, εμφανίζουν στην πράξη μεγάλη πολυπλοκότητα και απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς. Διαθέτουμε, λοιπόν, εμπειρία και γνώση προκειμένου να συμβάλουμε στην ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση και της δική σας υποθέσεως.

Εδικά, μάλιστα, για ζητήματα σχετικά με την γνησιότητα ή την ενδεχόμενη πλαστότητα και ακυρότητα των ιδιόγραφων διαθηκών συνεργαζόμαστε επί σειρά ετών με ορισμένους εξαιρετικούς γραφολόγους, οι οποίοι με εχεμύθεια και σεβασμό, προασπίζουν τα συμφέροντα των εντολέων μας.

Untitled-1

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com