Διαδικασία αλλαγής του κυρίου ονόματος ανηλίκου τέκνου

Aπό τις διατάξεις των άρθρων 58 ΑΚ και 415 ΠΚ συνάγεται ότι το κύριο όνομα, ως χαρακτηριστικό στοιχείο της προσωπικότητας, πρέπει να διατηρείται σταθερό και αμετάβλητο χάριν της ιδίας της προσωπικότητας, αλλά και της ασφάλειας των συναλλαγών, καθιστάμενης επιβεβλημένης, όμως, ταυτοχρόνως, της εισαγωγής παρεκκλίσεων χάριν, επίσης, του ίδιου του προσώπου, ερειδομένων στο άρθρο 5 παρ. 1 Συντ., το οποίο κατοχυρώνει τη δυνατότητα εκάστου προς ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.-

Εκ των ανωτέρω διατάξεων, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 ν.δ. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» και του άρθρου 22 παρ. 1 στ. δ’, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 ν. 1348/1984, αλλά και τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 782 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως, της οποίας στοιχείο είναι και το κύριο όνομα, έπεται ότι επιτρέπεται η μεταβολή του κυρίου ονόματος, ιδίως λόγω σφάλματος που εμφιλοχώρησε κατά τη σύνταξη αυτής, όταν συντρέχει ιδιαίτερη ανάγκη δικαιολογούσα τη μεταβολή και δη όταν αυτό έχει δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες για τον κάτοχό του, παρακωλύοντας την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (ΑΠ 573/1981 ΝοΒ 30.422, ΕφΑθ 3718/2008, ΕφΑθ 1661/2005 ΝΟΜΟΣ).-

Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι το πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει δικαστικώς να διορθωθεί το δοθέν σ’ αυτό κύριο όνομα, εφόσον τούτο έχει δικαιολογημένα, μη επιθυμητές συνέπειες, πράγμα το οποίο συμβαίνει όταν το όνομα δεν είναι εύηχο ή δημιουργεί σύγχυση στις συναλλαγές, προκαλεί σύγχυση, προκαλεί εμπαιγμό στο κοινωνικό περιβάλλον, με συνέπεια να δημιουργεί ανεπιθύμητες ενέργειες στις εν γένει συναλλαγές του ατόμου, καθώς και ψυχολογικά προβλήματα στο άτομο αυτό, με συνέπεια να παρακωλύει την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του (ΑΠ 573/1981, ΕφΑΘ 2064/2005, ΜΠρΠατρ 430/2003, ΕιρΡοδ 10/2014 ΝΟΜΟΣ).-

Η αίτηση αλλαγής του κυρίου ονόματος κατατίθεται στο δικαστήριο, που είναι κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ.  Σε περίπτωση θετικής έκβασης, η τελεσίδικη απόφαση με την οποία διατάσσεται η μεταβολή του ονόματος προσκομίζεται στο ληξιαρχείο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να προβεί στην σχετική μεταβολή.-

Περαιτέρω, αλλαγή κύριου ονόματος θεωρείται και η τροποποίηση ή η συμπλήρωσή του. Η αίτηση διόρθωσης ή συμπλήρωσης του ονόματος ανήκει στην ευρύτερη διαδικασία διόρθωσης των στοιχείων των ληξιαρχικών πράξεων. Έτσι κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δικάζονται και οι αιτήσεις όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα, με τις οποίες ζητείται η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης, που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξή της και το οποίο από παραδρομή ή και ηθελημένα καταχωρήθηκε στη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί (βλ. Στασινόπουλου, Δίκαιον των διοικητικών πράξεων, παρ. 13 II Α’, σελ. 136 επ.).-

Ασκούμενη Δικηγόρος

Ελευθερία Αγγελούδη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s