Έλληνες του εξωτερικού

Το δικηγορικό μας γραφείο αντιμετωπίζει με ευαισθησία την ανάγκη, που έχουν οι συμπατριώτες μας στο εξωτερικό, για εξειδικευμένη και έμπειρη νομική συμβουλή. Για τον λόγο αυτό είναι δυνατή η παροχή νομικών συμβουλών εξ αποστάσεως μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών μέσων, όπως το γνωστό πρόγραμμα «skype».

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την μελέτη του ιστορικού της υποθέσεως μπορούν να ληφθούν μέσω fax ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν υπέρ των εντολέων μας όλες οι εγγυήσεις, που προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος για την παροχή νομικών συμβουλών.

Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις αστικές υποθέσεις φροντίζοντας αφενός να σας κρατάμε διαρκώς ενημερωμένους για την πορεία τους και αφετέρου να σας αποστέλλουμε χωρίς καθυστέρηση όλα τα έγγραφα, τα οποία σχετίζονται με τα περιουσιακά σας δικαιώματα στην Ελλάδα.

Untitled-1

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com