Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην συνεργασία με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και έχει όλως ενδεικτικά χειριστεί υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με: 

  • Σύσταση εμπορικών εταιρειών ( Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε.).
  • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών.
  • Σύνταξη εμπορικών συμβάσεων.
  • Εμπορικές μισθώσεις.
  • Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων.
  • Καταχώρηση και προστασία σημάτων.
  • Συμβάσεις franchise.
  • Διαταγές πληρωμής
  • Αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξίες.
  • Ποινικές υποθέσεις.

Untitled-1

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com