Ιατροί και ιατρικές εταιρείες

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην συνεργασία με ιατρούς, οδοντιάτρους, διαγνωστικά κέντρα και ιατρικές εν γένει εταιρείες και έχει όλως ενδεικτικά χειριστεί υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με: 

 • Άδειες λειτουργίας.

 • Σύσταση ιατρικών εταιρειών.

 • Σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών.

 • Πειθαρχικές υποθέσεις και καταγγελίες.

 • Ζητήματα εργατικού δικαίου.

 • Προσωπικά δεδομένα, παροχή υπηρεσιών DPO.

 • Εμπορικές μισθώσεις.

 • Άδειες για λειτουργίας ιατρικού εξοπλισμού.

 • Συμβάσεις με προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού.

 • Αξιώσεις αποζημίωσης από αδικοπραξίες.

 • Ποινικές υποθέσεις.