Διευθέτηση περιουσιακών διαφορών

Σε περιουσιακής φύσης υποθέσεις το δικηγορικό μας γραφείο έχει ως πρωταρχικό του στόχο την αποφυγή της δικαστικής διαμάχης, όταν αυτή δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Έτσι, δρούμε προληπτικά και συμβουλεύουμε τους εντολείς μας για το πως μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε νομικούς κινδύνους.

Όταν, όμως, η δικαστική διαμάχη είναι αναπόφευκτη η προσέγγιση μας είναι πραγματιστική και στοχεύσει στην εξεύρεση της αποτελεσματικότερης λύσης με την καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους σύμφωνα με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των εντολέων μας.

Ειδικά στο πεδίο της επίλυσης πάσης φύσεως περιουσιακών διαφορών έχουμε εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων. Ενδεικτικά:

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com