Ζητήματα οικονομικής εκμετάλλευσης ηλικιωμένων και ψυχικά ασθενών

Η οικονομική εκμετάλλευση προσώπων, τα οποία αδυνατούν να επιμεληθούν αυτόνομα των υποθέσεών τους, λαμβάνει χώρα όταν ένα τρίτο, συγγενικό συνήθως, πρόσωπο αναλαμβάνει την διαχείριση της περιουσίας τους και δρα με τρόπο αντίθετο στα αληθινά συμφέροντά τους και με σκοπό να επωφεληθεί περιουσιακά εις βάρος τους. Παράδειγμα τέτοιων ενεργειών αποτελεί το άδειασμα των τραπεζικών λογαριασμών τους ή η αυθαίρετη προσθήκη συνδικαιούχων σε αυτούς, η άσκηση πιέσεων για μεταβιβάσεις ακινήτων κ.ο.κ. Τα θύματα πολλές φορές δεν αντιδρούν επειδή φοβούνται, αισθάνονται αβοήθητοι ή δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει και οι υπόλοιποι συγγενείς τους δυσκολεύονται να παρέμβουν αποτελεσματικά.

Ο συνηθέστερος τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού είναι ο ορισμός δικαστικού συμπαραστάτη και εποπτικού συμβουλίου προκειμένου η διαχείριση της περιουσίας του συμπαραστατούμενου να γίνεται με διαφάνεια και σύμφωνα με τον νόμο. Σε περιπτώσεις, όμως, που ο ίδιος ο δικαστικός συμπαραστάτης προβαίνει στην κακοδιαχείριση τότε τίθεται ζήτημα δικαστικού ελέγχου των ενεργειών του και αντικατάστασής του.

Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και ειδίκευση προκειμένου να σας προτείνει την ενδεδειγμένη κάθε φορά λύση στις ευαίσθητες αυτές υποθέσεις.

logo

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com