Ειδικά ζητήματα ποινικού δικαίου

Στην συγκεκριμένη ενότητα συγκεντρώνονται πρωτότυπες μελέτες, άρθρα καθώς και σχολιασμός της νομολογίας εθνικών δικαστηρίων, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εξαιτίας της φύσης των κειμένων αυτών η γλώσσα, που χρησιμοποιείται, είναι αυστηρά νομική και σε ορισμένες περιπτώσεις δυσνόητη.

Untitled-1

Επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνό: 210 8841404 και όλο το εικοσιτετράωρο στο κινητό τηλέφωνο: 6906393266 και στο e-mail: pikramenoslaw@gmail.com